Vi är en mängd frivilliga människor i den här församlingen som jobbar tillsammans och hit är alla välkomna!

Nedan hittar du hur du kan kontakta oss, telefonnummer och e-postadress. Vi pratar gärna med dig!

Rebecka Wiberg Pastor och föreståndarere rebecka.wiberg@pingstkyrkantaberg.com 076 34 019 78

Jonna Almhill Församlings koordinator jonna.almhill@pingstkyrkantaberg.com

Ulrika Wadskog Föreståndare för LP-kontakten i Jönköping 072 02 071 83 Rolf Gabrielsson Ordförande för RPG i Taberg

Läs mer om LP-kontaken här. Kontakter till Hopp För Honduras Barn hittar ni här. RPGRiksförbundet pensionärgemenskap kan ni läsa om här.