Vår församlings barn- och ungdomsverksamhet har som mål att leda barn och ungdomar fram till Jesus. Vi vill visa på vem Han är och ge dem möjligheter och redskap till att själva lära känna honom och få en personlig relation med honom.

Typ Fredá
Tid: 
17.30-19.00, jämn vecka
Ålder: 6-12
Exempel på aktiviteter: Lekar och tävlingar m.m

Konfirmation
Tid: nån gång i veckan ja venne
Ålder: Så gammal man är när man går i 8:an
Exempel på aktiviteter: Fika o bibelstudier eller nåt

Kompisklubben
Tid:
kl 10 under gudstjänst
Ålder: 3-12 år
Exempel på aktiviteter:
Skojiga saker